Bienvenido

ESCULPINDO EMOCIÓNS!

viernes, 26 de noviembre de 2010

Este curso, participaremos de maneira activa no desenvolvemento dun proxecto de investigación didáctico e pedagóxico de carácter teórico-práctico no que investigaremos aspectos vencellados co mundo da ARTE e das EMOCIÓNS.
Estes dous alicerces non os trataremos de maneira illada ou parcelada, senón que a posta en práctica do proxecto enfocarase de tal maneira que ambas se traballen baixo o prisma da complementariedade.

No que respecta á intelixencia emocional, destacar que as emocións acompáñannos ao longo de toda a nosa vida, así que é importante aprender a aceptalas sen esixencias, sen culpabilizarnos, intentando comprendelas e identificando a súa orixe.
Ademais, a través do traballo das emocións, propiciarase a consabida adquisición de aprendizaxes orientadas ao coñecemento, valoración e control do noso corpo, de cales son as súas posibilidades e limitacións de acción, da capacidade para utilizar con certa autonomía os recursos dispoñibles...etc

Por outro lado, e tendo en conta o outro alicerce sobre o que se sustenta o traballo de investigación: o mundo da arte, a través do estudo de distintas obras escultóricas -tanto autóctonas como internacionais- tentaremos, non só, ser conscientes de cales son os nosos sentimentos, pensamentos e emocións, senón que ademais, comprobaremos se somos capaces de expresalos a través das distintas formas de comunicación e representación que temos ao noso alcance: linguaxe gráfica, verbal, matemática, musical, corporal e, especialmente a plástica.
Así pois, empregaremos a Expresión Plástica como un medio e non coma un fin, para desta maneira, contribuir a ser cada vez máis autónomos nas nosas actividades habituais, adquirindo seguridade afectiva, emocional e persoal, e desenvolvendo as nosas capacidades de iniciativa e confianza en nós mesmos.

Para traballar todos estes aspectos, participaremos na posta en práctica de diferentes actividades metodolóxicas de aprendizaxe, empregando recursos didácticos deseñados para tal efecto.
As secuencias de aprendizaxe tomarán como punto de partida as celebracións que se suceden no calendario escolar, traballando en cada momento aquel sentimento que se da en maior grao en cada data de especial significatividade e establecendo relacións con obras escultóricas -de todos os tempos e de diferentes culturas- que, dalgunha maneira, transmitan ao espectador esa sensación ou sentimento, axudando a contribuir ao desenvolvemento da competencia cultural e artística.

Buff, sen lugar a dúbidas, a posta en marcha deste proxecto titulado: “Esculpindo emocións!” convértese nunha proposta de traballo que pode resultar un tanto ambiciosa; pero non temos de que preocuparnos, xa que contaremos coa axuda e participación dos nenos e nenas de Patricia, Mary, Alicia, Carmen, María e Lourdes, nenos e nenas doutros coles que, ao igual que nós, están entusiasmados coa idea.
Ah!!... Esquecíamonos; podemos contar tamén convosco?...

Un saúdo e non esquezades que... o noso blog se alimentará dos vosos comentarios!

2 comentarios:

Profe J.Ricardo dijo...

Este curso, un nuevo reto: ¡esculpir emociones!...
Un proyecto de investigación repleto de ideas innovadoras que espero que muy pronto se conviertan en una realidad rica y fructífera.

Profe Patricia dijo...

¡Ciertamente un proyecto ambicioso y enriquecedor!
Diariamente las acciones que llevamos a cabo, se encuentran generadas por nuestras emociones. De ahí radica la importancia de inculcar desde la etapa de educación infantil una educación emocional. Una educación emocional que pretende entre otros objectivos que cada niño y niña sea un ser maduro que sepa diferenciar entre lo que debe y lo que quiere. Obviamente esa es la gran dificultad que nos encontramos cuando trabajamos en estas edades.
Por todo esto, es primordial que tanto las familias como la escuela mantengan una misma liña de actuación, para la cual contamos hoy en día con múltiples recursos como : cuentos, dibujos, películas, juegos.... y porque no el arte?
El arte es ese gran desconocido! que día a día va ganando protagonismo gracias a los medios de comunicación (radio, prensa, televisión, internet...)
Con este proyecto pretendemos acercar el arte a las emociones y mostrar que podemos trabajar con los niños y niñas ambas a la vez, resultando menos complicado de lo que parece en realidad!